IT pakalpojumi

Speciālisti, kuru nodrošinās IT pakalpojumus, piemēram, tādus kā, datoru apkope un remonts, datorsistēmu uzturēšana, programmētāju pakalpojumi, datu drošība, uzskaites un CRM programmu ieviešana, kā arī citi pakalpojumi IT sfērā.

Profesionāļi šajā kategorijā